𝐓𝐇𝐄-𝐂𝐔𝐑𝐒𝐄𝐃-𝐋𝐀𝐍𝐃گروه تلگرام

3.1k

┆ ┆

Tʜᴇ Cᴜʀsᴇᴅ Lᴀɴᴅ
ᴏɴʏxᴡᴇʀᴇᴡᴏʟғ
ᴇxᴄʟᴜsɪᴠᴇ ʙᴏᴛ
✨━━──■ ᴠᴏɪᴄᴇ
✨━━──■ ɢᴀᴍᴇ
✨━━──■ ᴄʜᴀᴛ

✨━━──1 شما اول وارد گروه آموزش بازی میشید
✨━━──۲ در صورت تایید ادمینا لینک گروه اصلی رو میگیرید و وارد گروه اصلی میشید
✨━━──۳ بازی کاملا تیمی و گروهی هست، یه چیزی شبیه مافیا ولی متنوع تر و جذابتر

تعداد دنبال کنندگان: 500 نفر

برچسب ها


آگهی های مشابه

ارسال شده توسط امین آزموده

User-Avatar