بسته ها و تعرفه ها

برنزی

10,000 تومان یک ماهه
 • ثبت ۱ لینک
 • 30 روز در دسترس بودن
 • نمایش در قسمت عادی
 • امکان یکبار ارسال در کانال
 • نمایش آگهی 30 روز + 0 روز هدیه

طلایی

40,000 تومان سه ماهه + 20 روز هدیه
 • ثبت ۱ لینک
 • 110 روز در دسترس بودن
 • ویژه شدن آگهی شما
 • امکان 5 بار ارسال مجدد در کانال
 • ویژه در نتایج جستجو
 • نمایش آگهی 90 روز + 20 روز هدیه